Програма

 • 17:00 – 20:00 Регистрация, хотел Ростов
 • 08:00 – 17:00 Регистрация (продължава през целия ден)

  08:30 – 09:00 Откриване на Работната среща - доц. Емилияна Конова

  Сесия І: Акушерство и гинекология
  Модератори: проф. Атанас Щерев и доц. Петър Иванов


  Пленарни доклади

  09:00 – 09:20 проф. Каролин Кулам (Chicago, USA)
  Recurrent implantation failure after IVF/ET

  09:20 – 09:40 проф. Атанас Щерев
  Фетална медицина и фетална хирургия

  09:40 – 10:00 доц. Петър Иванов
  Прееклампсия и АРТ

  Научни съобщения

  10:00 – 10:10 проф. Фани Мартинова
  Алгоритъм на имунохематологичната диагностика на бременни жени

  10:10 – 10:20 д-р Веселин Пенков
  АMH – съвременен критерий за анализ на яйчниковия резерв при АРТ

  10:20 – 10:30 д-р Добринка Гинчева
  Crinone® - прогестерон за лутеалната фаза при АРТ

  10:30 – 10:40 д-р Венцеслава Градинарска
  Intratect® - Безопасност чрез качество. Лечение, ориентирано към пациента

  10:40 – 11:30 Кафе пауза

  Сесия ІІ - Репродуктивна имунология
  Модератори: проф. Елисавета Наумова и доц. Емилияна Конова


  Пленарни доклади

  11:30 – 11:50 доц. Емилияна Конова
  Имуномодулиращи свойства на естрогени по време на бременността

  11:50 – 12:10 проф. Елисавета Наумова
  Имуногенетични аспекти на репродуктивните неуспехи

  12:10 – 12:30 доц. Доброслав Кюркчиев
  Мезенхимни стволови клетки в репродуктивния тракт и при злокачествени тумори

  Научни съобщения

  12:30 – 12:40 проф. Фани Мартинова
  Имунологична и клинична активност на Биобран при HPV инфекция при жени

  12:40 – 12:50 Габриел Елмаджиян
  NKT-подобни клетки от периферна кръв на бременни жени като предиктор за застрашена бременност

  12:50 – 13:00 д-р Екатерина Иванова-Тодорова
  Прогестерон-индуциран блокиращ фактор – универсален имуномодулатор в репродукцията и туморната имунология

  13:00 – 13:50 Обяд

  Сесия ІІI - Репродуктивна ендокринология
  Модератори: д-р Виолета Рилчева и д-р Силвия Ганева


  Пленарни доклади

  13:50 – 14:10 д-р Силвия Ганева
  Употреба на допаминови агонисти през бременността

  Научни съобщения

  14:10 – 14:20 д-р Цветелина Великова
  Пероксиредоксин 4 при пациенти с поликистозен овариален синдром и/или затлъстяване

  14:20 – 14:30 д-р Георги Големенов
  ИТМ, лептин и PAI-1 при пациентки със синдром на поликистозните яйчници, носителство на SND RSI1799889 (-)
  Сесия IV – Андрология
  Модератори: д-р Калоян Давидов и д-р Виолета Рилчева


  Пленарни доклади

  15:00 – 15:20 проф. д-р Петър Симеонов, д.м.н.
  Хирургична екстракция на сперматозоиди - нашият 10 годишен опит в репродуктивната медицина

  15:20 – 15:40 д-р Виолета Рилчева
  Нормозооспермия – клинична значимост

  Научни съобщения

  15:40 – 15:50 Данаил Мартинов
  Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет

  15:50 – 16:00 д-р Калоян Давидов
  Ехографски критерии за диагностиката на субклинични форми на варикоцеле

  16:00 – 16:10 д-р Румен Коцев
  PROfertil: Първата доказана терапия за фертилитет при  мъжете, която има патентован състав

  16:10 – 17:00 Кафе пауза

  Сесия V – Ембриология
  Модератори: Нина Айвазова и Таня Милачич


  Пленарни доклади

  17:00 – 17:20 Таня Милачич
  Може ли селекцията на гамети и ембриони да се подобри с новите технологии в асистираната репродукция

  17:20 – 17:40 доц. Андрей Чорбанов
  Автоимунитет и размножаване - уроци от животинските модели

  Научно съобщение

  17:40 – 17:50 Нина Айвазова
  Нива на експресия и активност на матриксните металопротеинази 2 и 9 във фоликулни течности, при жени подложени на КОХС, и връзката им с качеството на овоцитите

  19:30 Тържествена вечеря, хотел Ростов
 • Сесия VI – Медицинска генетика
  Модератори: проф. Алекс Савов и доц. Катя Ковачева


  Пленарни доклади

  09:00 – 09:20 проф. Алекс Савов
  Генетични изследвания при двойка с инфертилитет

  09:20 – 09:40 доц. Катя Ковачева
  Хромозомни аномалии и репродуктивна патология

  Научни съобщения

  09:40 - 9:50 д-р Савина Тинчева
  Технологии за неинвазивна пренатална диагностика – предимства и недостатъци

  09:50 – 10:00 д-р Мария Глушкова
  Молекулярно-генетични тестове за определяне на повишен риск от развитие на преждевременна яйчникова недостатъчност и поликистозни яйчници

  10:00 – 10:10 д-р Иглика Йорданова
  Вродена тромбофилия отвъд Фактор V Leiden и Протромбин

  10:10 – 10:40 Кафе пауза

  Сесия VII – Микробиология и вирусология
  Модератори: проф. Златко Кълвачев и д-р Светлана Пачкова


  Пленарни доклади

  10:40 – 11:00 д-р Светлана Пачкова
  Микробиом и репродуктивно здраве

  11:00 - 11:20 проф. Златко Кълвачев
  HPV и репродуктивно здраве

  11:20 - 11:40 проф. Мариана Мурджева
  Урогенитални микоплазми - видове, диагностика и значение при репродуктивни неуспехи

  Научни съобщения

  11:40 – 11:50 д-р Добринка Гинчева
  Роля на урогениталните микоплазми за женския инфертилитет - собствени клинични резултати

  11:50 - 12:00 д-р Таня Димова
  Трансплацентарен пренос на микобактериални L-форми и γδ Т-клетъчен отговор в плацентобиома

  Сесия VIII – Неонатология
  Модератори: доц. Виктория Атанасова и д-р Максим Йонов


  Пленарен доклад

  12:00 – 12:20 доц. Виктория Атанасова
  Перинатални фактори, влияещи върху психо-моторното развитие при деца, родени преди 33-та гестационна седмица

  Научни съобщения

  12:20 - 12:35 д-р Преслава Гацева
  Приложение на пробиотици при недоносени деца

  12:35 – 12:40 д-р Елица Валериева
  Смъртност и заболеваемост при деца с екстремно ниско тегло при раждане, лекувани в УМБАЛ-Плевен през периода 2005-2016 г.

  12:40 – 13:30 Обяд

  Сесия IX – Медицинско право
  Модератори: проф. Дарина Зиновиева и адв. Анжело Георгиев


  Пленарни доклади

  14:00 – 14:20 проф. д-р Дарина Зиновиева, адвокат
  Актуално законодателство и казуистика при упражняване на медицинската професия в Република България

  14:20 – 14:40 гл.ас. д-р Мария Радева, адвокат
  Правата на пациента в репродукцията

  14:40 – 15:00 гл. ас. д-р Антония Илиева
  Практически въпроси от правния режим на асистираната репродукция в Република България

  15:00 – 16:00 Дискусия: „Ние питаме, юристите отговарят“

  Сесия X – Репродуктивна психология
  Модератори: проф. Виктория Сарафян и Анелия Рангелова


  Пленарни доклади

  16:00 – 16:20 Анелия Рангелова
  Психични защити при асистирана репродукция

  16:20 – 16:40 проф. Виктория Сарафян
  Бременност в изкуството – мистика и естетика

  17:00 – 18:00 Постерна сесия. Модератори: проф. Мариана Мурджева и доц. Румен Русев

  19:30 Празнична церемония и Тържествен концерт в Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, Плевен

  20:30 Коктейл, Ресторант „Корона“ и честване на Международния ден на имунологията
 • 09:00 – 10:00 Работна закуска с кръгли маси

  10:00 – Награждаване на постерите и закриване на Работната среща