Уважаеми колеги,

За нас е удоволствие да Ви информираме, че от 28 до 30 Април, 2017 г. в хотел Ростов, град Плевен, ще се проведат поредните Плевенски дни на репродуктивната медицина, продължение на традиционните Плевенски имунологични дни.

Целта на седмото издание на Плевенските дни, е да дискутираме съвременните постижения и противоречия във фундаменталните и практически аспекти на репродуктивните неуспехи, обединявайки в един форум специалисти от различни области на репродуктивната медицина: акушерство и гинекология, репродуктивна имунология, репродуктивна ендокринология, медицинска генетика, андрология, неонатология, репродуктивна психология.

Изминалият период и натрупан клиничен опит, предизвикаха включването на още две научни сесии: Микробиология и вирусология и Медицинско право. По време на Работната среща „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус”, ще имате възможност да представите пленарен доклад (20 мин.), научно съобщение (10 мин.) или постер.

Ще бъдат организирани и кръгли маси по актуални практически проблеми, изискващи по-широко обсъждане и съгласуване. Ще се радваме, ако имате предложения за теми на кръглите маси, които бихте искали да бъдат включени в програмата на научния форум.

Заедно ще отбележим и Международния ден на имунологията – 29 Април, както и 10 годишнината от създаването на МЦ КИРМ „Света Елисавета“ – Плевен.

Научният форум се провежда под патронажа на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. - Ректор на Медицински Университет – Плевен и Българска асоциация по клинична имунология.

Очакваме Ви в Плевен през идващата пролет!

С уважение,
Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Председател на Организационния комитет на Плевенски дни на репродуктивната медицина 2017