Организатори


МУ-Плевен

Център за репродуктивно здраве
Медицински Университет – Плевен
Българска асоциация по клинична имунология

Българска асоциация по клинична имунология

КИРМ - Плевен

Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” – Плевен

Под патронажа на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. - Ректор на Медицински Университет – Плевен и Българска асоциация по клинична имунология

Организационен комитет:

Председател:
Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.

Съ-председател:
Проф. д-р Елисавета Наумова, д.м.н.

Членове:
Доц. Д-р Петрунка Петрова, д.м.
Доц. Д-р Цветан Луканов, д.м.
Доц. д-р Катя Ковачева, д.м.
Доц. д-р Румен Русев, д.м.
Д-р Виолета Рилчева, д.м.
Нина Айвазова
Даниела Гонкова
Таня Борисова
Венета Танчева

Официален език: Български, Резюмета – на български и английски език.

Място на провеждане: Хотел Ростов - Плевен