Контакти


Даниела Гонкова
тел. 064/804 790
факс 064/804 790
моб. 0885/299 965
Еmail: plevendays2017@abv.bg


Венета Танчева
тел.064/804 790
факс 064/804 790
моб. 0886/973 317
Еmail: plevendays2017@abv.bg


Адрес за кореспонденция:
МЦ КИРМ ЕООД
бул. „Скобелев” 20
5800 Плевен
www.ivfpleven.com


Място на събитието:
Хотел Ростов - Плевен
ул. "Цар Борис III-ти" 2
5800 Плевен